Wednesday, 12 March 2008

Papeetapoo

Ba jinga chakka chooka chaw
Na zinna bar
La ficka drew
In zeefan doo ....Papeetapoo
Fa tah fa tah fa tah

An heeba joo
Inhurna hut
A hallo shaka tare
Wun fagan ruk
Ship deep zalloo
Vree barna suc zadee

Pho ju dakka
Pakka too
Flan dah yan spicadoon
Bee ziss ba dah in van a yare
un jeek a rak un vee

No comments: